GRUPA TRIAS
GIG
DYNAMICZNY ROZWÓJ
NIŻSZE KOSZTY
ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI
WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO
ANALIZA SWOT
AUDYT TECHNICZNY
KONSULTACJE PROJEKTOWE
WDRAŻANIE PROCEDUR

ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI

360

Zarządzanie obiektami sportowymi to pojęcie, które coraz śmielej pojawia się przy kolejnych inwestycjach w naszym kraju. Oddawanie obiektów w ręce prywatnych firm wyspecjalizowanych w zarządzaniu jest trendem, który od kilkunastu lat można obserwować w Europie Zachodniej, USA – a w ostatnim czasie także w Polsce.

Hale sportowe to już nie tylko areny rywalizacji, ale wielofunkcyjne obiekty których prawidłowe i rentowne funkcjonowanie powinno opierać się o zasady biznesowego zarządzania nieruchomościami i właściwej gospodarności – czyli o cechy jakie odpowiadają ich wielofunkcyjnemu charakterowi.

Spojrzenie na obiekt w sposób globalny pozwala stworzyć strategię odpowiadającą faktycznym potrzebom otoczenia, w tym lokalnej społeczności – co pozwala na realną ocenę możliwości ich realizacji przez zaplanowane funkcje samego obiektu.

Potrzeby otoczenia niewątpliwie definiują skutecznie i precyzyjnie działania wizerunkowe i handlowe jakie powinny być podjęte by obiekt był w pełni atrakcyjny dla potencjalnych Klientów z segmentów B2C oraz B2B. Wcześniejsze przygotowanie strategii przewidującej wpływ wszystkich czynników wspierających biznes oraz tych które mogą mu zagrażać, stanowi filary rozwoju biznesu we właściwym i oczekiwanym kierunku. Dla obiektów wielofunkcyjnych tymi filarami powinny być zaawansowanie techniczne obiektu, elastyczność optymalizacji systemów, prawidłowo dobrana i wykonana strefa teletechniczna i audiowizualna, lokalizacja oraz potrzeby i możliwości nabywcze potencjalnych klientów, właściwa obsługa interesariuszy i ich potrzeb, oraz dodatkowy proaktywny ze strony operatora rozwój usług dodatkowych.


ZAKRES DZIAŁAŃ

Współpraca z obiektami może być prowadzona w szerokich zakresach odpowiadających zdefiniowanym pierwotnie potrzebom inwestora / właściciela nieruchomości lub jego zarządcy:

 • Stała umowa na świadczenie usług outsourcingu technicznego i zabezpieczenia funkcjonowania obiektów:
  • Pełna obsługa w zakresie Facility Management
  • Prowadzenie kalendarza technicznego dla obiektu wraz z utrzymaniem gwarancji na podzespoły (także w ramach obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych)
  • Obsługa systemów oraz infrastruktury ICT
  • Obsługa systemu monitoringu wizyjnego
  • Bieżący serwis techniczny urządzeń wyposażenia obiektu
 • Umowa o współpracy w zakresie AVL:
  • Partner w zakresie obsługi technicznej imprez (audio, video, light, stage, rigging)
  • Doradztwo technologiczne wraz z obsługą klienta
  • Audyt technologiczny oraz wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań
  • Dedykowany personel sprzedaży i marketingu usług
  • Partner techniczny kongresów i wydarzeń
 • Umowa koncesji usług na zarządzanie:
  • Kompleksowe zarządzanie obiektem w ramach długoterminowego kontraktu, z reguły w formie koncesji zawieranego na okres od 8 do 15 lat
  • Pełna odpowiedzialność za koszty oraz przychody, realizację wskaźników rozwoju obiektu oraz jego otoczenia
  • Realizacja zadań celowych dla inwestycji wyznaczanych przez inwestora
 • Umowa ramowa o współpracy:
  • Precyzyjnie określona w ramach posiadanych kompetencji – umowa o współpracy w zakresie realizacji zadań towarzyszących funkcjonowaniu obiektu wielofunkcyjnego
 • Zlecenie realizacji usługi wsparcia obiektów:
  • Przygotowanie wielowariantowych modeli biznesowych i prawnych, dedykowanych dla konkretnych obiektów w których zdefiniowano modele zarządcze
  • Konsultacje kompetencji operatora na etapie realizacji inwestycji
  • Wsparcie w zakresie analiz rynku, projektów funkcjonalnych lub dostawy nowoczesnych rozwiązań
  • Realizacja wydarzeń / wsparcie obsługi i realizacji technicznej

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

+48 (22) 257 09 91